Obilazak tvornice

CNC obrada

Obrada numeričkim upravljanjem odnosi se na obradu pomoću alata za obradu numeričkog upravljanja.Alatni strojevi s CNC indeksom programirani su i kontrolirani CNC jezicima za obradu, obično G kodovima.Jezik G koda za CNC obradu govori kartezijanske koordinate položaja obradnog alata CNC alatnog stroja i kontrolira brzinu napredovanja i brzinu vretena alata, kao i izmjenjivač alata, rashladno sredstvo i druge funkcije.U usporedbi s ručnom obradom, CNC obrada ima velike prednosti.Na primjer, dijelovi proizvedeni CNC strojnom obradom vrlo su točni i ponovljivi;CNC strojna obrada može proizvesti dijelove složenih oblika koji se ne mogu dovršiti ručnom strojnom obradom.Tehnologija obrade s numeričkim upravljanjem sada se naširoko promovira.Većina radionica za strojnu obradu ima mogućnosti CNC obrade.Najčešće metode CNC obrade u tipičnim radionicama za obradu su CNC glodanje, CNC tokarilica i CNC EDM rezanje žicom (električno pražnjenje žice).

Alati za CNC glodanje nazivaju se CNC glodalice ili CNC obradni centri.Tokarski stroj koji izvodi obradu tokarenja s numeričkim upravljanjem naziva se tokarski centar s numeričkim upravljanjem.CNC strojni G kod može se programirati ručno, ali obično radionica za strojnu obradu koristi CAM (proizvodnja potpomognuta računalom) softver za automatsko čitanje CAD (proizvodnja potpomognuta računalom) datoteka i generiranje programa G koda za upravljanje CNC alatnim strojevima